Case din Piata Regele Ferdinand I

Casa Schuller este deosebită datorită stilului Renașterii în care a fost construită, dar și datorită restaurării efectuate de Hermann Fabini. A fost atestattă documentar în anul 1588, cu ocazia întrunirii dietei din acel an la Mediaș, sub patronajul principelui Sigismund Bathory. Odată cu restaurarea din anii 1995-1997 s-au descoperit dovezi că vechimea casei este mult mai mare.
A fost reședința urmașilor familiei Schuler, multți ani funcționând aici birt, han. În ultimul secol a aparținut lui Helmut Karres, iar în anul 1993 a trecut în administrarea primăriei. Acum este concesionată Forumului Democrat al Germanilor din Mediaș, având destinație de manifestări cultural-artisitce, expoziții, sesiuni de comunicări. 
Clădirea are forma literei U, cu laturile unite inițial prin arce zidite. La etaj sunt două galerii deschise, boltite în cruce, realizate în stilul Renașterii Transilvane. Galeriile din curte prezintă arcade semicirculare sprijinite pe coloane de piatră. 
Fațada dinspre piață prezintă diferite elemente renascentiste: arcuri în plin cintru deasupra porții și ferestrelor ferestrele de la etaj având ancadrament de piatră. Unul dintre cele mai impunătoare elemente de decor sunt pilaștrii de la gangul boltit, pe care sunt așezați doi lei de piatră, sculptați ierarhic. Leii sunt copii fidele ale originalelor care se găsesc în incinta bisericii Sf. Margareta, în absidă. 
 
Casa Rosenauer a fost construită în jurul anului 1621, în stilul Renașterii Transilvane. La ferestrele de la etaj se mai pot vedea decorurile renascentiste, în curtea interioară. Renovările suferite în anii 1790-1793 îmbogățesc fațada cu stucaturi bogate, iar bolțile de la partersunt în stilul  ”a vela”. Fațada dinspre piață are chenare baroce, dându-i un aspect elegant și sobru. 
Între casă și castel există o rețea de tuneluri și pivnițe, folosite pentru evadare în cazul ocupării fortăreței. 
 
Casa Schuster Dutz, casă ce a aparținut unui cunoscut poet sas, construită în jurul anului 1690, reparată în anul 1813. Între anii 1783-1900 la parter a funcționat o farmacie, desființată ulterior. Bolțile tavanelor camerelor sunt împodobite cu stucaturi. 
Poarta are o arcadă decorată cu o emblemă, iar ferestrele de la parter sunt protejate de două grilaje cu motive florale și ghirlande, din fier forjat. 
 
Școala Piariștilor sau Casa Guggenberger. Retrocedarea bisericii Mănăstirii Franciscane în 1721 romano-catolicilor a determinat expansiunea catolică în Mediaș. 
Ordinul călugăresc al piariștilor era destinat pentru răspânidrea învățământului laic și religios. Din anul 1790 a devenit proprietate particulară, iar după anul 1800 s- redecorat casa în stil neoclasic. În interior sunt ganguri boltite în cruce cu penetrații, cu două scări simtrice care duc la etajele superioare.