Traseul Mediaș - Dumbrăveni - Valchid - Laslea - Mălâncrav

Dumbrăveni - localitatea a fost atestată documentar în anul 1332, a avut și denumirea de Ebesfalva, Ebesdorf, Ibașfălău. Una dintre cele mai importante obiective ale localității este biserica armeano-catolică, cu dimensiuni foarte mari la cor. 
Castelul Apafi a fost construit în anul 1563, de familia nobiliară Apafi. Nu s-au mai păstrat picturile murale din exterior și cele din sala castelului. Castelul are încăperile boltite, se observă influențe moldovenești, oltenești. 
Biserica romano-catolică este o biserică-sală cu un singur turn, construită în anii 1795-1798. 
 
Valchid - În anul 1390, Papa Bonifaciu al IX-lea, acordă anumite indulgențe bisericii, în timpul în care s-a început construirea la biserica-sală, în stil gotic matur, dar fără turn. Cetatea este așezată pe fundul unei văi, de jur împrejur cu dealuri.
 
Laslea- înaintea actualei biserici au mai fost două construcții, mai mici, din care s-a păstrat doar clopotnița fotificată. Samuel Teutsch din Sighișoara a construit biserica. La început, noua biserică a fost inițial fără turn. În anul 1843 s-a construit o clopotniță nouă, însă turnul s-a prăbușit, nemaifiind refăcut. La fortificare arcadele de la intrare au fost zidite, turnul a primit la fortificare un coridor de apărare, devansat pe console de lemn, cu parapet de scânduri și un acoperiș piramidal. 
 
Mălâncrav - a fost menționată documentar în anul 1447. Biserica a fost ridicată de săteni. A fost atribuit familiei Apafi, ca în anul 1775 să ajungă în posesia familiei Bethlen. Ultimii proprietari au fost conții Haller, contesa Susana.
Biserica are 36 m lungime, acoperișul este în pupitru, arcadele se compun din plăci de piatră. Nava are un tavan casetat, arcul triumfal separă nava de cor, primind forma sa actuală la sfârșitul secolului XIV. Familia Apafi l-a reconstruit în stil gotic matur. 
Pictura bisericii este în stilul goticului de curte, pentru prima dată în Transilvania, apoi s-a extins în Franța, apoi în toată Europa, pictura fiind în stilul al fresco, iar accentele de desen au fost făcute cu tempera.